TIANJIN KBC(Korea Business Center)


NATION. CHINA


Address : Tianjin World Financial Center , Tianjin, China

Tel : 86-22-2329-6631~3

Fax : 86-22-2329-6634

E-mail : shiheun@kotra.or.kr

Our Staffs

KBC(Korea Business Center)
Name Contact
PARK JONGPYO 86-22-2329-6631(801)
Eom Sun Hye 86-22-2329-6631(802)
Lee Shi Heun 86-22-2329-6631(810)
LEEYUYEOL 86-22-2329-6634(807)