ASUNCION KBC(Korea Business Center)


NATION. PARAGUAY


Address : Edificio Plaza Center Santa Teresa Piso 5 “A” Avda. Aviadores del Chaco 2351 e/ Campos Cervera Asunción,Paraguay

Tel : +595 21 238 1699/+595 21 328 7111/+595 21 660 100

Fax :

E-mail : kotraparaguay@kotra.or.kr

Our Staffs

KBC(Korea Business Center)
Name Contact
LEE JEONGSANG 595-21-328-7111